“Maar dan krijg ik honderden meldingen van flatbewoners over mij heen!”

De relatie tussen de bewoners en de schoonmaak was in het verleden op z’n zachtst gezegd uitdagend. In de oude relatie zagen we dat het schoonmaakbedrijf “uit de wind” werd gehouden. Een wooncorporatie voelde zich soms min of meer gedwongen om tussen de huurder en het schoonmaakbedrijf te gaan zitten. Door gebrek aan inzicht en tijd werden meldingen van huurders eerst gefilterd en opgeslagen door de wooncorporatie voordat deze bij de schoonmaak terecht komen. Helaas betekende dit in de praktijk dat echt relevante klachten helemaal niet of via een grote omweg pas weken later bij de schoonmaakmanager terecht kwamen. Te laat en niet meer te bewijzen. Terugkoppeling naar de melder? Niet of nauwelijks. Gevolg: frustratie en afnemend vertrouwen.

Met een goed digitaal communicatie platform wil je dat relevante klachten direct bij de schoonmaak terecht komen. Hoe goed is het om een bewoner direct uit de brand te helpen en het vertrouwen te geven dat de schoonmaak er voor hem of haar is. Ontzorging betekent dat het schoonmaakbedrijf zijn opdrachtgever niet opzadelt met allerlei vragen over de schoonmaak die de wooncorporatie meestal toch niet kan beantwoorden. TranspaClean laat alle schoonmaak gerelateerde meldingen via het TranspaClean ticketsysteem lopen en, zorgt ervoor dat klachten en meldingen over schoonmaak direct bij het juiste schoonmaakbedrijf en de juiste persoon terecht komen. Maar wel met enkele filters.

 1. Een melding wordt bij ingeven al gelabeld: is het een klacht, een vraag, een verzoek extra werk.
 2. Als een huurder een melding over de uitvoering heeft, wordt de melder altijd geleid via het werkprogramma om de betreffende taak waarover de melding gaat te selecteren. De praktijk leert dat dan al veel algemene klachten zoals “het is niet gedaan” of “de schoonmaker komt nooit” wegvallen. Immers: de melder ziet dat dat de taak 1 x per 6 weken wordt uitgevoerd, wel of niet is afgetekend en over 2 weken weer aan de beurt is.
 3. De verantwoordelijke wijkbeheerder bij de wooncorporatie krijgt ook een melding van een ticket en kan daarop zelf reageren. Een huismeester kan direct de melding overnemen, een kijkje nemen en zelf verder de melding afhandelen.
 4. De klager is niet geheel anoniem (opgave huisnummer). Het maakt verschil als je een digitale klacht inschiet. Daar wordt dan toch iets meer over nagedacht. Ook als de melder weet dat wijkbeheer de melding ook kan zien.
 5. De melder kan een melding zichtbaar maken voor zijn mede flatbewoners. Bijvoorbeeld bij een spoor van een lekkende vuilniszak door het trappenhuis. Dat voorkomt 20 andere meldingen over hetzelfde onderwerp.
 6. We vertellen jullie graag meer tijdens een kop koffie →

Een klagende klant is goud waard.

In onze visie zou het platform een weergaloos succes zijn als de schoonmaakpartner “honderden” meldingen via TranspaClean binnen zou krijgen. Dat geeft nogal wat aan:

 • Grote betrokkenheid van de bewoners bij de schoonmaak van hun leefomgeving
 • Inzicht in de schoonbeleving van de huurders. Zien wat er nu echt leeft bij de huurders.
 • De mogelijkheid om “veel klagers” en minder genuanceerde klachten in beeld te brengen en hierop te sturen. (Kan de huismeester zelf op reageren)
 • Huurders zien welke impact hun eigen gedrag (of het gedrag van een kleine groep medebewoners) heeft op de schoonmaakwerkzaamheden in hun gemeenschappelijke leefomgeving.   
 • Het schoonmaak programma kan beter worden afgestemd, zodat de schoonbeleving positiever wordt. Ook kunnen juist op deze locatie wat meer foto’s en schoonstaten worden gemaakt om alle twijfel en misverstanden uit te sluiten. Kan ook dienen als bewijsmateriaal voor geleverde kwaliteit of vandalisme/wangedrag. TranspaClean heeft hiervan indrukwekkende voorbeelden.
 • Of misschien doet de schoonmaker toch niet helemaal wat er van hem of haar wordt verwacht?

TranspaClean zorgt ervoor dat al vrijwel direct het aantal meldingen afneemt en dat de kwaliteit van de meldingen toeneemt. Meldingen worden genuanceerder want de bewoner ziet live wat er gebeurt. Daarmee groeit het respect voor de schoonmaak. Gevolg: de schoonmaker krijgt waardering en meer plezier in het werk. Dat komt de kwaliteit weer ten goede. (zie onze blog: “Geef een duimpje aan de schoonmaker”)

Tot slot: als schoonmaakmanager wil ik graag direct zelf alle meldingen over “mijn” schoonmaak ontvangen. Niet via allerlei omwegen, tussenpersonen en veel te laat om er nog iets zinvols mee te kunnen.

Probeer nu zelf een melding aan te maken als gebouwgebruiker in de live demo →