line-2 Created with Sketch.

Het schoonmaakbedrijf

TranspaClean stelt het schoonmaakbedrijf in staat om één manager het volledige werkproces van 40 schoonmakers of meer aan te sturen en te coördineren. Gelijktijdig communiceert de TranspaClean app onweerlegbaar met opdrachtgevers, wijkbeheerders, huismeesters, gebouwgebruikers, bewoners.

In plaats van ‘s-morgens papieren werkschema’s en werkbonnen uit te delen staan alle werkinstructies automatisch voor die dag, die week bij de juiste schoonmaker of een ploeg schoonmakers in hun smartphone. Alle werkprogramma’s staan immers online en de app stuurt de schoonmaker naar de juiste locatie met het juiste pakket aan uit te voeren taken voor die dag of die week.
Het hoofd schoonmaak regelt online met een vingertop een vervanger bij ziekte. De vervanger ziet direct in de smartphone waar hij of zij naar toe moet en wat de over te nemen taken zijn. En kan aan de slag. Tegelijkertijd zien ook de klant en de bewoner dat er iemand anders komt schoonmaken.

“Het hoofd schoonmaak regelt online met één vingertik een vervanger”

Aan het eind van de dag ziet de schoonmaakmanager in zijn dashboard of alles die dag is uitgevoerd en of er bijzonderheden zijn. Zoals een verhindering of extra uitgevoerd werk.  Stuurt de klant een verzoek voor extra werk? Een ondergelopen parkeergarage? Of een opleveringsreiniging van een mutatiewoning? De manager heeft al een standaard schema voor zo’n klus en sleept dit format naar de afgesproken datum. De schoonmaker ziet de opdracht verschijnen op de smartphone. Het systeem stuurt voor de zekerheid een berichtje naar de schoonmaker met een extra instructie. Aftekenen, klaar zetten voor factureren en klaar. De klant, de bewoners en de huismeester zien online wat er is uitgevoerd, wanneer en door wie. Scheelt weer in de factuur acceptatie.

“De schoonmakers zijn de ogen en oren”

Doet de schoonmaker iets extra’s, signaleert de schoonmaker een misstand, vandalisme, of is hij of zij gewoon trots op die glimmende vloer? De schoonmaker kan in de app een fotootje maken. De klant ziet dat ook en kan dan een duimpje geven als complimentje. Motiverend! Die onmogelijke uitzoekerij van 1000 foto’s van vroeger uit alle hoeken en gaten is voorbij. Alle opmerkingen, foto’s, bewijslast die tijdens de uitvoering zijn vastgelegd staan netjes in de app en onlosmakelijk verbonden aan de betreffende locatie. In één muisklik keurig in een rapport. En zo’n misstand? In twee klikken doorgestuurd naar de huismeester. De schoonmakers zijn de ogen en oren op iedere locatie: maak er gebruik van.

“De klant kan een duimpje geven: motiverend!”

Schoonmaakbedrijf met kalender

Maak van je klacht een kans

Klachten en meldingen? Door het hele werkproces transparant en inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen komen er al veel minder meldingen en vragen binnen.

Scherm met groene balkjes

De app laat een melder simpelweg even in het werkrooster kijken voordat hij of zij klaagt. Dan wordt ineens veel duidelijk. Komt er toch een klacht of een melding? Dan doet de melder dat via een online ticket. De melder en andere betrokkenen kunnen online volgen hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Feedback is belangrijk. Een melding moet direct bij de juiste schoonmaakpartner terecht komen. Schoonmaak is vluchtig en zo kan het schoonmaakbedrijf direct met de melding aan de slag. De meeste “klachten” zijn vragen of meldingen. Bijvoorbeeld een melding over een ei tegen een muur of een plasje in de lift. Dit extra werk kan de manager dan direct via de app online inplannen. De schoonmaker krijgt dit als een extra taak tussen het normale werk in zijn app te zien. Aftekenen, fotootje, een automatische melding dat de klus is uitgevoerd en een tevreden klant.

Automatisch een melding als de klus klaar is

Is een taak een notificatie taak? Het systeem regelt automatisch de meldingen aan alle betrokkenen. Zodra de taak is uitgevoerd en afgetekend krijgt iedereen de melding “taak gereed”. Wel zo netjes.

De vele voordelen voor het schoonmaakbedrijf passen niet in deze informatie. De kostenbesparingen, de klantenbinding, de planning en de werkoverdracht, het totale en ongekende inzicht, de gedragsverandering bij alle betrokkenen, het (nieuwe) respect voor de schoonmaker, de efficiency…het is veel om hier te beschrijven.

“Ik snap niet hoe ik mijn bedrijf vroeger managede, zonder app”

We kunnen dit zeggen: iedere schoonmaakondernemer die met TranspaClean is gaan werken is verbijsterd. Hij begrijpt niet hoe hij ooit zijn bedrijf zonder de app heeft kunnen managen.