wave-5-top Created with Sketch.
wave-bottom-1 Created with Sketch.

De opdrachtgever

Hoe belangrijk is het TranspaClean platform voor de opdrachtgever van schoonmaakdienstverlening?

Stel je voor. De hele schoonmaak in al jouw gebouwen is transparant en inzichtelijk. Niet alleen voor jou maar ook voor de wijkbeheerders, de conciërges, huismeesters, jouw huurders, werknemers of studenten en docenten.

Directe communicatie

Alle klachten en meldingen over de schoonmaak lopen niet meer via jou of de receptie, maar worden direct afgehandeld tussen melder en schoonmaakpartner. Je ziet online hoeveel klachten er waren de afgelopen periode en de tijd van afhandeling. Je ziet wekelijks de tevredenheid over de schoonmaak en de bewonersparticipatie. Sterker nog: het aantal meldingen over schoonmaak is enorm afgenomen en de beoordeling is gestegen van een 4 naar een 8,5.

Dat scheelt veel tijd voor jouw wijkbeheerders want de helft van hun tijd waren ze bezig met allerlei klachten over schoonmaak. Vaak niet eens klachten, maar vragen over het werkprogramma.
Iedereen weet nu precies wat het meest actuele werkrooster is. Het staat online en iedereen kan het opvragen. Wijzigt er iets? Geen probleem. Binnen een seconde is iedereen geïnformeerd.
Je bent ook niet meer bang voor boetes want je ziet altijd precies wie er schoonmaakt. Vandaag is het Piet en morgen werkt Els.

De schoonmaker maakt niet alleen schoon. Hij legt ook misstanden zoals een kapot stopcontact of opgestapeld afval in het fietsenruimte vast. De huismeester kan dan gericht actie ondernemen.
Bij een grote schoonmaakbeurt zoals buitenglasbewassing krijgen de juiste mensen automatisch een melding en kunnen de ramen dicht en luiken omhoog. En natuurlijk een berichtje als ze klaar zijn.

Dure controles en tijdrovende evaluaties

Dure controles van vroeger? Onnodig. Alle controles worden in het werkproces opgenomen. En zijn er twijfels over een bepaalde laagfrequente en kritische taak? Zet er een taaktracker op en je krijgt een melding zodra de taak is uitgevoerd. Kan de beheerder of de bewoner direct zelf een kijkje nemen. Schoonmaak is nu eenmaal vluchtig en die metingen waren veel te theoretisch.
En dan die evaluaties van vroeger. Wat een voorbereidingstijd ging daarin zitten! En dan wist je het nog niet. Nu: één klik met de muis en je hebt een compleet rapport met al je Kpi’s. Klant tevredenheid, participatie, extra uitgevoerd werk, verhinderingen, bijzonderheden, klachten analyses, rooster aanpassingen enz.

Meerdere schoonmaak partners? Je ziet hoe al jouw gecontracteerde schoonmaakbedrijven presteren. Je ziet op welke locaties er meer en op welke locaties juist minder intensief kan worden schoongemaakt. Je hebt inzicht op ieder moment van de dag.

opdrachtgever discussie voor locatie

werken met transpaclean mockup

Het aanbesteding proces

En dan het aanbesteding proces. Wat een ellende gaf dat vroeger en wat een tijd kostte dat. Iedere locatie heeft nu online z’n eigen meest up-to-date werkschema. Eenduidig, geen misverstanden meer over het uit te voeren werk. Binnen een paar uur voorbereid wat vroeger maanden duurde.

Contractwisseling gaat razend snel en bijna foutloos. De nieuwe schoonmaakgroep neemt alle schema’s gewoon in hun app over en kunnen bijna direct aan de slag. Verbeteringen en voortschrijdend inzicht worden gedurende het werkproces eenvoudig doorgevoerd en geborgd voor alle betrokkenen. Ook dat wordt vastgelegd in de historie.

Stel je voor: 100% ontzorging voor jou als opdrachtgever en alle betrokkenen. Tijdwinst, besparing en tevreden (interne) klanten.

Hoe? TranspaClean.

Duur? Gratis voor opdrachtgevers van schoonmaakdienstverlening.

line-2 Created with Sketch.

Hoe werkt TranspaClean voor opdrachtgevers?

Bekijk in deze video hoe Mike gebruikmaakt van het platform.

mike-video-placeholder