Vertrouwen

Mag ik het onder de mat vegen?

Omdat er steeds meer partijen met het TranspaClean Platform werken krijgen we soms de voorzichtige vraag van een schoonmaakbedrijf of ze af en toe eens een klachtje of een kritische opmerking van een bewoner uit het systeem kunnen wegpoetsen.

“Het wordt allemaal wel erg transparant en inzichtelijk: wat niet weet wat niet deert, toch?”.

Dit gaf ons een aanleiding om een ethische code op te stellen.
Want hoe waarborg je de integriteit van het platform en het vertrouwen dat betrokken partijen erin stellen? Veeg je een foutje onder de mat of laat je alles eerlijk zien?

TranspaClean is ontwikkeld vanuit de visie dat schoonmaak inzichtelijk en transparant moet zijn, dat opdrachtgevers worden ontzorgd en dat partijen worden verbonden. Van dichtregelen en controle naar open communicatie en vertrouwen. Voor dat vertrouwen is het belangrijk dat opdrachtgevers, bewoners, gebouwgebruikers er van op aankunnen dat de informatie uit TranspaClean betrouwbaar is.

Schoonmaak is mensenwerk

Schoonmaken is mensenwerk. En waar mensen werken worden fouten gemaakt. Onze ervaring is dat een fout maken niet automatisch leidt tot wantrouwen. Het verdoezelen ervan wel.
Als de schoonmaakondernemer zijn schoonmaakproces via TranspaClean laat lopen dan kijkt zijn klant online mee over de schouder van de schoonmaker. Hij laat daarmee zien dat zijn bedrijf eerlijk en transparant werkt en niets hoeft te verbergen. Dat geeft vertrouwen. Dan is een foutje snel vergeven. Zeker als het leidt tot verbetering. Die verbeteringen laat het schoonmaakbedrijf via TranspaClean natuurlijk ook direct zien.

Het gaat dus om eerlijk willen werken en mis(ver)standen inzichtelijk maken. Dan is de integriteit van het platform en vertrouwen erin essentieel.  Schoonmaak bestaat voor een belangrijk deel uit communicatie. TranspaClean organiseert het werkproces, maakt schoonmaak inzichtelijk en regelt de communicatie tussen alle betrokkenen. Omdat we dat doen is TranspaClean verplicht ervoor te zorgen dat de schoonmaakinformatie die wordt gedeeld betrouwbaar is. Altijd. Via TranspaClean moet iedereen dus onweerlegbaar kunnen zien en laten zien wat er goed gaat én wat er beter kan. Dat geldt voor opdrachtgevers, schoonmaakpartners, schoonmakers, bewoners en gebouwgebruikers en andere betrokkenen.

Onze missie

We zullen daarom geen functie ontwikkelen die de integriteit en betrouwbaarheid van het Platform op welke manier dan ook in twijfel zou kunnen trekken of het vertrouwen zou kunnen beschamen.

Lees onze Ethische code TranspaClean